• Bijdragen en Doneren

Doneren

Wilt u een steentje bijdragen aan het tot stand komen van het bezoekersinformatiecentrum bij de Britse en Canadese begraafplaatsen in Bergen op Zoom? In dat geval is de stichting u meer dan dankbaar. Wij zijn voor de realisatie van het centrum afhankelijk van gelden van sponsoren, giften en andere financiële steun.
Stort uw bijdrage op bankrekening nummer RABO​NL52RABO0341023280 t.n.v. Bezoekerscentr. militaire erevelden. Hartelijk dank!
Direct online doneren is ook mogelijk.

Bedrag

Op de hoogte blijven? Volg het bezoekersinformatiecentrum op social media.