• Bijdragen en Doneren

Doneren

Waarom?
Bekijk dit filmpje!

Wilt u een steentje bijdragen aan het tot stand komen van het bezoekersinformatiecentrum bij de Britse en Canadese begraafplaatsen in Bergen op Zoom? In dat geval is de stichting u meer dan dankbaar. Wij zijn voor de realisatie van het centrum afhankelijk van gelden van sponsoren, giften en andere financiële steun.
Stort uw bijdrage op bankrekening nummer NL52RABO0341023280 t.n.v. Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal te Bergen op Zoom.
Hartelijk dank!
Direct online doneren is ook mogelijk.

Bedrag

Op de hoogte blijven? Volg het bezoekersinformatiecentrum op social media.