• ANBI

De Inspecteur van de Belastingdienst heeft de Stichting de culturele ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend.

Door de aanwijzing als culturele ANBI kan gebruik worden gemaakt van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als culturele ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Hierdoor worden giften aan culturele ANBI’s zoals de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom  gestimuleerd.

Een activiteiten verslag, het projectplan en het huishoudelijk reglement zijn door middel van PDF onderaan op deze pagina van de web site geplaatst.

De naam van de instelling.
Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal te Bergen op Zoom

Contact gegevens.
De secretaris, Dave Van de Graaf, is bereikbaar onder email adres:  info@info-militairebegraafplaatsen-boz.nl

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
de contactgegevens van de instelling.

RSIN 859848929

De doelstelling van de ANBI.
Het oprichten, onderhouden en in stand houden van een bezoekerscentrum gesitueerd tussen het Canadese en het Britse militaire oorlogskerkhof, beide gelegen in Bergen op Zoom.

Op de hoogte blijven? Volg ons op Social Media!