Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom werkt nauw samen met de Stichting Bevrijding Brabantse Wal.
​Deze stichting legt de focus niet alleen op de Tweede Wereldoorlog. Ze vindt het ook belangrijk de lessen van de Tweede Wereldoorlog naar de tegenwoordige tijd te halen. De spanning in de samenleving en in de wereld neemt toe. Daarom heeft de stichting een kernboodschap geformuleerd, die geïnspireerd is op een uitspraak uit 2014 van de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Prof. Dr. Wim van de Donk: ‘vrijheid is een werkwoord’. Op basis van deze uitspraak hanteert SBBW de volgende kernboodschap:

‘Leven in vrede en vrijheid is een groot goed, dat niet vanzelfsprekend is. Vrijheid vraagt om grote verantwoordelijkheid van ieder individu en aan vrede en vrijheid moet constant worden gewerkt. Eenieder die in Nederland leeft moet zich er van bewust zijn dat de verworvenheden rondom onze vrijheid grote offers hebben gevraagd’.

https://www.bevrijdingbrabantsewal.nl

Op de hoogte blijven? Volg ons op Social Media!