• Nieuws

Vrijdag 5-5-2021

We zijn blij te kunnen vermelden dat we een mooie donatie van 670 euro hebben ontvangen van Tamboerkorps Odiles Rapid voor onze stichting. Op de locatie waar het bezoekerscentrum wordt gerealiseerd, kwamen onze beide besturen samen om tot deze mooie overhandiging te komen. Dank jullie wel, Odiles Rapid!

Dinsdag 9 februari 2021

Het valt niet mee in deze tijden van beperkingen het project waarmee wij ons hebben belast met voortvarendheid voort te zetten maar ondanks dat zet het bestuur zich steeds in voor een verwezenlijking van de doelstellingen van onze stichting.
De financiering van ons project vergt nog steeds de volle aandacht daartoe heeft de penningmeester contact gezocht met mogelijke sponsors waaronder de VSB, het Prins Bernard Cultuur Fonds en Zabawas.

Onze website zal worden vernieuwd en publicatie daarvan wordt in maart verwacht.

Een aantal studenten van de Haagse Hogeschool is gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden van  het verstrekken van eenvoudige warme en koude dranken aan bezoekers en groepen van het bezoekerscentrum alsmede de opbouw van een vrijwilligersorganisatie bestaande uit gidsen, gastdames en gastheren en technische ondersteuning.

Er is voortdurend overleg met de gemeente over compensatie van natuurlijk groen dat noodzakelijk is nu ons bezoekerscentrum zal worden gerealiseerd op een perceel waarop nu beplanting aanwezig is. Tevens is er intensief en constructief contact met de natuur organisaties over het verkleinen van de impact van ons gebouw op de omringende natuur.

Uit bovenstaande moge blijken dat de stichting, ondanks de beperkingen die helaas op dit moment bestaan, toch volop bezig is de bouw van een bezoekerscentrum bij de militaire erevelden te realiseren.

Zaterdag 12 december 2020

De oorlogsfilm De Slag om de Schelde, met een budget van 14.5 miljoen euro een van de duurste Nederlandse producties ooit, verschijnt op 17 december in de bioscoop, ook in de bioscoop in Bergen op Zoom.
De Slag om de Schelde, de grootste operatie op Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd geleverd in het najaar 1944. De slag ging om de Westerschelde, de toegangsweg tot Antwerpen, waar de havens van strategisch belang waren. De strijd, gevoerd door de Canadezen, Polen en Britten van het Canadese 1e Leger, het Franse 1er Bataillon Fusilier Marin Commando en Belgische en Noorse commando’s van No. 10 (Inter-Allied) Commando, verplaatste zich langzaam in de richting van de Brabantse Wal. Op 16 oktober werd de slotaanval op Woensdrecht ingezet, met steun van een immense artilleriebeschieting. Woensdrecht en Hoogerheide werden hierbij grotendeels verwoest.
Veel van de gesneuvelde militaire liggen begraven op de Militaire Erevelden in Bergen op Zoom.
U kunt de film zelf gaan zien in de C-Cinema, Burgemeester van de Laarstraat 25, Bergen op Zoom. Website http://c-cinema.nl


Dinsdag 17 november 2020

Er is begonnen met het afbreken van het Dilemma Doolhof. Dit initiatief van de Stichting Brabant Remembers is een groot succes geweest. Er zijn duizenden bezoekers gekomen die een eigen ontdekking tocht hebben gemaakt door de grote vragen van het leven. Het zal zeker bijgedragen hebben tot een beter begrip van dilemma’s die te maken hebben met oorlog en vrede en ons functioneren in stressvolle situaties.
De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom hoopt volgend jaar op deze lokatie, achter de mooie galerij van beuken het bezoekerscentrum te realiseren.


Dinsdag 27 oktober 2020

Douglas McLeod, de zoon van Danny McLeod, de tankcommandant die als eerste met zijn tankeenheid Bergen op Zoom binnentrok vandaag precies 76 jaar geleden, maakte de storymap die in een notendop een goed inzicht geeft in de betrokkenheid van de eenheid waar Danny in diende: het South Alberta Regiment.bij de Tweede Wereldoorlog.

klik op de volgende link:
18 Weeks to Bergen op Zoom
https://storymaps.arcgis.com/stories/caad69fa01f842b8b518b46757283a9f


Dinsdag 27 oktober 2020

​Dilemmadoolhof nog te bezoeken tot 16 november

Het Dilemmadoolhof dat geplaatst is tussen de erevelden aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom, wordt in de week van 16 november verwijderd. Het Doolhof werd in juni vorig jaar geplaatst met het oog op het 75e jaar van de bevrijding in de provincie Noord-Brabant.
Brabant Remembers beoogde dit Doolhof een jaar te laten staan, maar vanwege de aanhoudende belangstelling van bezoekers aan die plaats, is die termijn verlengd.

16 november wordt nu toch echt met de afbraak gestart. Tot dat moment is er dus nog even gelegenheid om daar een kijkje te nemen en zelf geconfronteerd te worden met dilemma’s die zich in de Tweede Wereldoorlog voordeden.
Pak die kans!


Vrijdag 25 september 2020.

Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom is blij met het besluit van de gemeenteraad van Bergen op Zoom het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van een garantie subsidie voor het groot onderhoud van het bezoekerscentrum tussen de beide erevelden aan de Ruytershoveweg goed te keuren.
Dit besluit werd tijdens de raadsvergadering van 24 september met een grote meerderheid genomen.

De bestuurlijke steun van de gemeente Bergen op Zoom is van groot belang bij het verwerven van sponsorgelden. Door deze steun kunnen we immers garanderen dat de investeringen die van de sponsors worden gevraagd niet verloren zullen gaan door gebrekkig onderhoud. Ook kunnen we zo garanderen dat het bezoekerscentrum op deze zo bijzondere locatie nog vele jaren een waardige plek zal zijn om familieleden, veteranen en belangstellenden te ontvangen en enige faciliteiten te verlenen.
Met deze bestuurlijke steun zullen we de subsidieverzoeken aan enkele grote fondsen (het VFonds en het Mondriaan Fonds) extra kracht kunnen geven.

In het bezoekerscentrum zullen faciliteiten zijn om aan groepen van belangstellenden en leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs ondersteuning te geven bij het vergroten en verdiepen van begrip voor vraagstukken van vrede en veiligheid, de consequenties van gewapend conflict en de dilemma’s waarvoor betrokkenen, burger en militair zich geplaatst zien.

Het bestuur is daarom erg blij met deze brede bestuurlijke steun en zal, in overleg met de gemeente, de onderhoudsgelden zorgvuldig besteden.


Persbericht: nieuw plan voor bezoekerscentrum erevelden Bergen op Zoom

Er ligt een nieuw plan voor het nog te realiseren bezoekerscentrum bij de Canadese en Britse erevelden in Bergen op Zoom. Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden gaat hiervoor de samenwerking aan met Grassodenridder Architecten. Die keuze heeft de stichting deze week gemaakt.

Sinds de oprichting van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden zijn er enkele ambitieuze plannen voorbij gekomen. Helaas bleken deze plannen om verschillende redenen steeds onhaalbaar. En dus werd er begin van dit jaar opnieuw gekeken naar andere mogelijke opties. Er volgde een architectenselectie: diverse architecten werden uitgedaagd een ontwerp te maken voor een passend bezoekerscentrum bij de Bergse erevelden, met de voorwaarden die op dit terrein gelden. Uit de deelnemende architecten werd door de stichting unaniem gekozen voor het ontwerp van Grassodenridder Architecten uit Bergen op Zoom.

Giel Janssen, voorzitter van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden licht toe: “Het voorgestelde schetsontwerp van het bezoekerscentrum past qua vorm en uitstraling heel mooi tussen beide erevelden. Daarbij is goed rekening gehouden met de open ruimte voor het gebouw tussen de statige beuken dat weer ontstaat als het huidige dilemmadoolhof eenmaal is verdwenen. De ruimtes binnenin het gebouw zijn, in samenspraak met een daarin gespecialiseerd bedrijf, naar ons idee goed in te vullen met verschillende herinneringen aan de Slag om de Schelde en de thema’s vrede, veiligheid, vrijheid en democratie.”

Ferry den Ridder van het winnende architectenduo Grassodenridder is blij verrast. “Stefan en ik werken nu zo’n tien jaar samen vanuit Bergen op Zoom en doen veel projecten in heel Nederland. Maar juist dan is het te gek om zo’n bijzonder project in je eigen stad te mogen doen. Ons werd gevraagd een ontwerp te maken waarbij de sereniteit van de plek niet in het beding mocht komen. Enerzijds wil je een statement maken, anderzijds moet het juist subtiel blijven. Daar hebben we lang en goed over nagedacht.”

Voor de bouw van het bezoekerscentrum is de stichting voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Op dit moment zijn er hiervoor verschillende gesprekken gaande, onder andere met Het Mondriaan Fonds. Janssen: “Hoewel we er financieel nog niet zijn, vertrouwen we erop dat we voldoende gelden bij elkaar zullen brengen voor de realisatie van het bezoekerscentrum. Hier gaan we de komende tijd hard ons best voor doen op verschillende manieren. We hopen dat eenieder het belang van een dergelijk bezoekerscentrum bij deze erevelden inziet.” 

Op de hoogte blijven? Volg ons op Social Media!