Obligatieplan gepresenteerd

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal start in september met een obligatieplan om de nog benodigde € 600.000 op te halen. Door één of meerdere obligatie(s) af te nemen in de periode van 1 september tot 1 november 2023 kunnen bedrijven of particulieren bijdragen aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Hiervoor wordt hun (bedrijfs)naam vereeuwigd op het bedankbord in de ontvangstruimte van het centrum. De obligaties zijn fiscaal aantrekkelijk waardoor een groot deel van de gift via belastingvoordeel terug ontvangen wordt.  

Voorzitter Giel Janssen: “We zijn al een tijd bezig om het bezoekerscentrum te realiseren en we zijn we bijna. We hebben al een flink bedrag opgehaald maar door o.a. prijsstijgingen komen we helaas nog steeds tekort. We hopen dat met het obligatieplan op te halen. En dat bedrijven en particulieren daarmee willen bijdragen aan onze bouwstenen voor het bezoekerscentrum bij de militaire begraafplaatsen in Bergen op Zoom. Het bezoekerscentrum moet er komen!”

Voortgang bezoekerscentrum
Voor de realisatie van het bezoekerscentrum is een bedrag van meer dan € 2,2 miljoen nodig. Daarvan is momenteel al het grootste deel binnen maar er is nog ruim € 600.000 nodig. Voor dit resterende bedrag zijn we nog op zoek naar sponsors of giften. Door nu een obligatieplan aan te bieden hoopt de Stichting dit bedrag nog dit jaar op te halen. Daarna kan gestart worden met de voorbereidende werkzaamheden van de bouw.

Achter de schermen
Aan de architect van het bureau Grasso-Den Ridder is opdracht gegeven om het schetsontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat doen ze in nauwe samenwerking met Bouwbedrijf De Kok en met Installatiebedrijf Jansen. Om de daarvoor benodigde omgevingsvergunning te krijgen, loopt een procedure bij de gemeente. Het is de verwachting dat het bestemmingsplan én de omgevingsvergunning begin 2024 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Omdat er een aantal bomen gekapt moet worden, is gezocht naar een stuk compensatiegrond. De provincie en de gemeente hebben ermee ingestemd om hiervoor een deel van de voormalige kwekerij aan de Ruytershoveweg te gebruiken.

Realisatie Bezoekerscentrum
Het Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal komt tussen twee erevelden te liggen: de Britse en Canadese Oorlogsbegraafplaats. Hier liggen in totaal ruim 2400 geallieerde soldaten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en met name tijdens de Slag om de Schelde. Dit was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied, die in de nabije omgeving heeft plaatsgevonden.

Hun graven zijn tastbare restanten die de herinnering aan de soldaten en hun strijd voor onze vrijheid levend houden. Het Bezoekerscentrum wil deze graven voorzien van een context: historisch, persoonlijk en actueel. Het bezoekerscentrum moet een plek worden waar de gevallenen die hier begraven liggen in een gepaste omgeving kunnen worden herdacht. Naast een gedenkplaats wordt het ook een plek, waar de bezoeker op een laagdrempelige en aansprekende manier meer te weten komt over de begraafplaatsen zelf, over de Slag om de Schelde en over de persoonlijke achtergrond van de soldaten. Verder wordt het ook een plaats waar de discussie gevoerd kan worden over de waarden van vrijheid en het belang om hieraan te blijven werken.

Gedetailleerde informatie over het obligatieplan vindt u op deze website onder obligatieplan.

Foto: penningmeester John van de Perre (L) en voorzitter Giel Janssen met de maquette van het Bezoekerscentrum