Hoog bezoek aan Canadees ereveld

Canadese premier Trudeau, Prinses Margriet en Ambassadeur Helfand bezoeken ereveld en leggen kransen.

Onaangekondigd hoog bezoek kwam op vrijdag 29 oktober 2021 naar de Canadese begraafplaats aan de Ruytershoveweg. De Canadese premier Justin Trudeau, onze Prinses Margriet en de Canadese ambassadeur Lisa Helfand waren daarvoor naar Bergen op Zoom afgereisd.
Tijdens een korte ceremonie stonden zij stil bij de in de Tweede Wereldoorlog omgekomen honderden Canadese militairen die daar begraven liggen.

Faces to Graves
Er werden kransen gelegd en bij enkele graven werden zij door Alexandra en Iris die op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom speurwerk verrichten naar de achtergronden van deze mensen, ingelicht.
Die onderzoeken worden gedaan binnen het project Faces to Graves en hebben als doel om meer van de overledenen te weten te komen en deze gegevens in een database vast te leggen.
Regionale Scholengemeenschap ’t Rijks in Bergen op Zoom is naast het Mollerlyceum een van de plaatsen waar dat onderzoek plaatsvindt.   

Deze achtergrondgegevens worden later gebruikt om op te kunnen vragen in het nog te realiseren Bezoekerscentrum dat een plaats moet gaan krijgen tussen het Canadese en het Britse ereveld, waar samen bijna 2500 militairen zijn begraven. 

Foto: Stichting Bevrijding Brabantse Wal

Steun onze Stichting met uw financiële bijdrage!

Gelden nog niet rond
Naast het traject dat te maken heeft met het verkrijgen van de benodigde vergunningen, overleg over compensatie i.v.m. stikstofproblematiek e.d. werken we aan het bijeenbrengen van de benodigde middelen om de bouw én de inrichting van het zo gewenste Bezoekerscentrum te kunnen realiseren.
Het wordt een centrum waar uiteraard aan het verleden, maar ook aan het heden én toekomst aandacht wordt besteed. Jongere generaties zullen daar een educatieve plek vinden die helpt om hun mening daaromtrent vorm te geven. Op dit moment kunnen we iedere individuele financiële steun nog heel goed gebruiken.

Doneer
De jaren 2021 en 2022 loopt er een crowdfunding-actie om de financiën daarvoor mede rond te krijgen.
Eenieder kan daarvoor een bijdrage doneren op banknummer NL52 RABO 0341 023 280
We zijn blij met iedere bijdrage!!
Hartelijk dank alvast.

Steun Bezoekerscentrum Militaire Erevelden d.m.v. Rabo Clubsupport 2021!

Breng je stem uit
Van 4 tot 25 oktober heb je de mogelijkheid om je stem uit te brengen op de favoriete club van jouw keuze.
De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden doet dit jaar ook mee in de hoop zoveel stemmen op zich te krijgen dat daar een mooi bedrag uit voortvloeit voor de bouw van het bezoekerscentrum tussen de militaire erevelden aan de Ruytershoveweg.
Ga naar de Rabo App of naar rabo.nl/clubsupport

Met jullie steun gaat ’t lukken
Er wordt al druk aan de weg getimmerd om de benodigde gelden daarvoor te vergaren, maar ook deze mogelijkheid kan helpen om dit zo gewenste doel te realiseren.
Heel erg bedankt alvast voor de support!