Stand van zaken realisatie Bezoekerscentrum

Maart 2024

Tot onze spijt moeten we melden dat het niet lukt om de streefdatum voor de opening van het bezoekerscentrum van 27 oktober 2024 (80 jaar na de bevrijding van dit deel van West-Brabant) te gaan halen.

Het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en het gereedmaken van de aanvraag omgevingsvergunning, hebben, mede door de stikstofproblematiek, meer tijd gevraagd dan aanvankelijk werd ingeschat. Dat heeft ertoe geleid dat het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning pas medio december 2023 door de gemeente Bergen op Zoom ter inzage gelegd konden worden.

Tegen het plan zijn zienswijzen ingediend, die naar verwachting in mei 2024 door de gemeenteraad van Bergen op Zoom zullen worden behandeld. Of vervolgens beroep bij de Raad van State zal worden ingesteld, is op dit moment onzeker.

Een tweede reden waarom we de streefdatum niet gaan halen betreft de financiën. Het tekort liep in 2023 door meerdere oorzaken, waaronder gestegen bouwkosten, op naar ca € 600.000.

Daarnaast werd het door het V-fonds toegezegde bedrag van € 600.000 in verband met het niet halen van de einddatum ingetrokken. Gelukkig ging die intrekking gepaard met de toezegging dat op een nieuwe aanvraag naar alle waarschijnlijkheid opnieuw positief en tot hetzelfde bedrag zal worden besloten. Dit laat onverlet dat het tekort nog steeds zo’n € 600.000 bedraagt. Over het obligatieplan lieten we in een vorig nieuwsbericht al weten dat dit is stopgezet.

Gelukkig zijn er ook stappen voorwaarts gezet.

Op onze verzoeken aan de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen van juni 2023 om een financiële bijdrage zijn nog geen besluiten genomen. De gesprekken die hierover met de 3 Brabantse Wal-gemeenten gevoerd zijn, zijn evenwel hoopgevend.

Daarnaast zijn wij in overleg met de provincie over (extra) financiële steun en met een particuliere stichting over een lening van € 300.000.

Verder is er overeenstemming bereikt met het Rijksvastgoedbedrijf over de erfpacht van de grond die nodig is voor het bezoekerscentrum.

Verder is er met De Kok Bouwgroep B.V. uit Bergen op Zoom, de beoogd aannemer, een bouwteamovereenkomst gesloten. Zie daarvoor ook het nieuwsbericht dat eerder geplaatst is.