Gemeenteraad Bergen op Zoom stemt in met bestemmingsplan

Woensdag 29 mei stemde de gemeenteraad van Bergen op Zoom unaniem in met het bestemmingsplan voor het Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg.
Een mijlpaal in een heel lang traject dat door allerlei omstandigheden een heel lange adem vroeg van iedereen die dit plan een warm hart toedraagt !!


Gewacht moet er nu nog worden op het verstrijken van de termijn waarbij mensen beroep kunnen aantekenen bij de Raad van State op dit besluit van de Raad.
Daarna zou in principe gebouwd kunnen gaan worden.

Met betrekking tot de financiering van het geheel lopen nog aanvragen bij diverse instanties.
Uiteraard blijven bijdragen van instanties of particulieren nog steeds heel erg welkom.

Via deze website houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.