Artikelen door Hans Stumpel

Burgemeester Mulder in comité van aanbeveling

Bij brief van 11 juni j.l. heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom onze Stichting laten weten dat burgemeester Margo Mulder heeft ingestemd met toetreding tot het comité van aanbeveling. Uiteraard zijn wij er erg blij mee dat zij de Stichting m.b.t. ons streven tot realisatie van een Bezoekerscentrum tussen de […]

Bouwbedrijf De Kok overhandigt cheque aan bestuur

Op 23 mei jl. vierde 100 jaar De Kok Bouwgroep haar jubileum met hun relaties. De genodigde relaties waren aanbevolen een bijdrage te doen ten bate van twee regionale maatschappelijkegoede doelen die door hen worden ondersteund. Eén daarvan is de oprichting van ons Bezoekerscentrum tussen de Britse en Canadese Erebegraafplaatsen in Bergen op Zoom. Zij […]

Gemeenteraad Bergen op Zoom stemt in met bestemmingsplan

Woensdag 29 mei stemde de gemeenteraad van Bergen op Zoom unaniem in met het bestemmingsplan voor het Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen aan de Ruytershoveweg.Een mijlpaal in een heel lang traject dat door allerlei omstandigheden een heel lange adem vroeg van iedereen die dit plan een warm hart toedraagt !! Gewacht moet er nu nog worden op […]

Stand van zaken realisatie Bezoekerscentrum

Maart 2024 Tot onze spijt moeten we melden dat het niet lukt om de streefdatum voor de opening van het bezoekerscentrum van 27 oktober 2024 (80 jaar na de bevrijding van dit deel van West-Brabant) te gaan halen. Het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan en het gereedmaken van de aanvraag omgevingsvergunning, hebben, mede door de stikstofproblematiek, […]

BOUWTEAMOVEREENKOMST GETEKEND

Na het indienen van de omgevingsvergunning, werd dinsdag 19 december 2023 een bouwteamovereenkomst ondertekend door bestuursleden van de Stichting en de directie van één van de bouwteampartners voor de realisatie van het bezoekerscentrum, de Kok Bouwgroep. Het plan voor het bezoekerscentrum bij de oorlogsbegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom wordt momenteel met de […]

Obligatieplan gestopt

Het obligatieplan dat voor belangstellenden de mogelijkheid zou gaan bieden om fiscaal aantrekkelijke bijdragen te gaan leveren aan de bouw van het Bezoekerscentrum, is wegens tekort aan belangstelling geannuleerd.Inschrijvers die zich hiervoor hadden gemeld kregen daarvan bericht. Desondanks blijven wij ons inzetten voor de realisatie van het bezoekerscentrum én worden andere wegen gezocht voor de […]

Rondleidingen op Canadese en Britse Erebegraafplaatsen in Bergen op Zoom

In aanloop naar de herdenking en viering van 80 jaar bevrijding van de Brabantse Wal in 2024 organiseren de Stadsgidsen Bergen op Zoom in samenwerking met gidsen van de Stichting Stadsherauten Steenbergen en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal enkele rondleidingen op de Militaire Erebegraafplaatsen aan de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom. Onder begeleiding van een […]

Bezoekerscentrum blij met bijdrage Rabobank ClubSupport Van de Rabobank ontvingen wij het bericht dat zij een bedrag van € 594,44 naar ons overmaken.Wij krijgen dat geld vanwege onze deelname aan het Rabobank ClubSupport project. Deze bijdrage zou niet tot stand zijn gekomen zonder de bereidwillige medewerking van Rabobankleden. Zij brachten hun stem onder andere uit […]

Obligatieplan gepresenteerd

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal start in september met een obligatieplan om de nog benodigde € 600.000 op te halen. Door één of meerdere obligatie(s) af te nemen in de periode van 1 september tot 1 november 2023 kunnen bedrijven of particulieren bijdragen aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Hiervoor wordt hun (bedrijfs)naam […]

Geld bij afscheid burgemeester gaat naar Bezoekerscentrum

De afscheidnemende burgemeester Petter krijgt van de gemeente op donderdag 29 juni in het Markiezenhof een afscheidsreceptie aangeboden.Tijdens zijn ambtelijke loopbaan als burgemeester is Frank Petter steeds een warm pleitbezorger geweest voor de realisatie van een Bezoekerscentrum tussen de twee erevelden aan de Ruytershoveweg. Het doet het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse […]