Artikelen door Hans Stumpel

Obligatieplan gepresenteerd

De Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal start in september met een obligatieplan om de nog benodigde € 600.000 op te halen. Door één of meerdere obligatie(s) af te nemen in de periode van 1 september tot 1 november 2023 kunnen bedrijven of particulieren bijdragen aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Hiervoor wordt hun (bedrijfs)naam […]

Geld bij afscheid burgemeester gaat naar Bezoekerscentrum

De afscheidnemende burgemeester Petter krijgt van de gemeente op donderdag 29 juni in het Markiezenhof een afscheidsreceptie aangeboden.Tijdens zijn ambtelijke loopbaan als burgemeester is Frank Petter steeds een warm pleitbezorger geweest voor de realisatie van een Bezoekerscentrum tussen de twee erevelden aan de Ruytershoveweg. Het doet het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse […]

Afscheid bestuursleden

Enige tijd geleden waren er wijzigingen in het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal. Peter Markus, voormalig secretaris, trok zich uit het bestuur terug omdat hij veel in het buitenland verblijft en daardoor niet altijd beschikbaar is om die functie goed te blijven vervullen.Nico Hooijschuur trok zich terug als voorzitter van de […]

Het Bezoekerscentrum. Wanneer komt dat er?

Door verschillende, vast herkenbare, omstandigheden zijn we nog niet begonnen met de bouw van het bezoekerscentrum. We hebben te maken met prijsverhogingen van materialen, vertragingen en we hebben ook nog geld nodig. Maar op 27 oktober 2024 zou het Bezoekerscentrum geopend moeten worden. Dan is het precies 80 jaar geleden dat Zuidwest Nederland werd bevrijd. […]

Directie CWGC bezoekt Bergen op Zoom

30 november 2022 bracht de heer Barry Murphy, Directeur Operaties van de Commonwealth War Graves Commission een werkbezoek aan de erevelden in Bergen op Zoom. Dat was een goede gelegenheid om hem en de Gebieds Directeur Centraal en Zuidelijk Europa van de CWGC, de heer Geert Bekaert, op de hoogte te stellen van de vorderingen […]

Lionsclub Scaldis verrast met grote cheque

Zaterdag 29 oktober gaf de kapel van de Koninklijke Luchtmacht hun concert ‘Meet the orchestra’ in stadsschouwburg ‘de Maagd’. Het was op initiatief van Lions club Bergen op Zoom Scaldis dat zij een dergelijk concert in Bergen op Zoom kwamen geven.Een batig saldo van deze avond zou ten goede komen aan het Bezoekersinformatie Centrum dat […]

Opbrengst Raboclubsupport

Bedankt, beste mensen, voor jullie stemmen op onze Stichting!! Met de Rabobankclubaktie van afgelopen september / oktober hadden mensen met een rekening bij die bank de gelegenheid om stemmen uit te brengen op hun favoriete verenigingen. De leden van Zuidwest-Brabant hebben daar goed gebruikt van gemaakt. Al de op onze Stichting uitgebrachte stemmen hebben ervoor […]

“ MEET THE ORCHESTRA” op 29 oktober in schouwburg De Maagd

Orkest Koninklijke Luchtmacht strijkt neer in Stadsschouwburg De Maagd! Op initiatief van Lionsclub Bergen op Zoom “Scaldis” presenteert het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht op zaterdag 29 oktober 2022, het concert “Meet The Orchestra II” in Stadsschouwburg De Maagd.De opbrengsten van dit concert komen geheel ten goede aan een educatief project dat door zowel de […]

Bestuurslid Peter de Kok aan het woord

Mijn naam is Peter de Kok. Ik ben geboren in Bergen op Zoom en ik ben 65 jaar jong en ik woon in Bergen op Zoom. Binnen de stichting heb ik de functie van voorzitter van de bouwcommissie. In het dagelijks leven ben ik al 15 jaar actief als regionale bedrijfsmakelaar en vastgoedadviseur en heb […]

Stichting Bezoekerscentrum ontvangt maquette van het ontwerp

Op 8 juli heeft het dagelijks bestuur van onze Stichting de burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, de heren Petter, van den Belt en Adriaansen, op de hoogte gesteld van de voortgang van het project. Daarbij was ook Luitenant-Generaal b.d. Emile van Duren (lid van het Comité van Aanbeveling) aanwezig. De […]