Foto met kaarsje op erevelden

De afgelopen weken hebben vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten die op of vanwege de erevelden aan de Ruijtershoveweg worden gehouden, samen met een groep fotografen, foto’s gemaakt van een groot aantal, met kaarslicht aangelichte graven.

Een megaklus die, vanwege het licht, nét na zonsondergang wordt uitgevoerd. En dat is er ook de reden van, dat dit niet zomaar in een paar avonden klaar is.

Het plan is dan ook om in het najaar 2022 en het voor-en najaar 2023 ook weer dergelijke sessies van zes avonden te organiseren. Het streven is om voor de herdenking van 80 jaar bevrijding in 2024, de grafzerken op beide begraafplaatsen met de kaarsjes ervoor, gefotografeerd te hebben.

Nabestaanden van de gesneuvelde militairen krijgen, als alles klaar is, met Kerstavond een berichtje dat er bij hun dierbare een kaarsje brandt.

foto: Organisatie Lichtjesavond/Faces to Graves

Dodenherdenking 4 mei 2022 Bergen op Zoom

Na twee coronajaren een beperkter programma te hebben gehad, vindt er op 4 mei 2022 weer een Dodenherdenking plaats zoals die daarvoor gebruikelijk was.

Het programma is als volgt:

19:00:  Oecumenische woorddienst in de Gertrudiskerk met vanuit de Raad van Kerken de voorgangers
             Anton Janssen en Ellen van Sluijs.

             Na afloop van de dienst wordt er een stoet gevormd die vanuit de uitgang aan de Grote Markt, in cortège naar het Thaliaplein loopt. Begeleiding door Tamboers van het korps Odiles Rapid.

19:58:  Welkom op het Thaliaplein door SBBW-voorzitter Dhr. Lex Lensink.

19:59:  Taptoe-signaal door hoornblazer van de Harmonie Kolpings Zonen

20:00:  2 minuten stilte

Wilhelmus (2 coupletten)

 Aankondiging kransleggers (Harmonie Kolpings Zonen speelt tijdens de kransleggingen stemmige muziek)

 Herdenkingslezing door Eline Vooijs

 Herdenkingsmuziek door Harmonie Kolpings Zonen

 Herdenkingstoespraak door burgemeester Dhr. F.Petter

 Harmonie Kolpings Zonen speelt stemmige muziek en daarna het Merck toch hoe Sterck

plm. 20:30 uur Afsluiting door Dhr. Lex Lensink.