Bestuurslid Peter de Kok aan het woord

Mijn naam is Peter de Kok. Ik ben geboren in Bergen op Zoom en ik ben 65 jaar jong en ik woon in Bergen op Zoom. Binnen de stichting heb ik de functie van voorzitter van de bouwcommissie. In het dagelijks leven ben ik al 15 jaar actief als regionale bedrijfsmakelaar en vastgoedadviseur en heb een 25 jarige ervaring als directeur/aandeelhouder van bouwbedrijven en wil deze kennis, ervaring en mijn netwerk graag delen als vrijwilliger bij deze mooie stichting.

Samen met Arn van der Vorst, die ook een zeer ruime bouwkundige kennis en ervaring heeft en een enorm netwerk, hebben wij, na een selectieprocedure, de bouwteampartners geselecteerd en gecontracteerd. Het resultaat is een prachtig ontwerp van Grasso de Ridder architecten, dat door aannemer de Kok Bouwgroep en installateur Piet Jansen begroot is. Momenteel loopt de R.O. procedure en kan naar wij hopen de omgevingsvergunning binnen enkele maanden afgegeven worden.

Groot probleem momenteel is echter momenteel de ontwikkeling van de bouwkosten en de schaarste van personeel en materialen, alles ten gevolge van de extreme inflatie door Covid maar zeker door de oorlog in Oekraïne. Aan ons de taak om dit scherp te bewaken. Dat juist een oorlog de ontwikkeling van een bezoekerscentrum, waar vrijheid centraal staat, beïnvloedt, is natuurlijk super triest.
Het wachten is op het moment dat wij het benodigde budget bereikt hebben.

Ik ben persoonlijk erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond WO II en heb me hier door de jaren in verdiept. Voor ZuidWest TV mocht ik enkele jaren geleden een documentaire maken over de bevrijding door de Canadezen en heb ik de hele route vanaf de kust van Normandië tot en met de bevrijding van West Brabant en Zeeland, met de camera gevolgd Ik bezocht hierbij diverse indrukwekkend grote militaire begraafplaatsen en diverse musea die op mij een diepe indruk hebben achtergelaten.  In 2019 mocht ik ook nog een documentaire maken over de bevrijding van Nieuw Vossemeer. Persoonlijk ben ik gelukkig nooit actief bij oorlogen actief geweest, wel heb ik een onuitwisbare indruk gekregen van de 2e Wereldoorlog.  

Binnen ons bestuur is er een enthousiast team, dat keihard werkt aan de realisatie van het bezoekerscentrum. Ik heb er alle vertrouwen in, dat we hier samen in slagen. Want wat is er, zeker op dit moment, belangrijker, dan mensen, zeker onze jeugd, te informeren, dat oorlog altijd ontstaat om onbegrijpelijke motieven en vrijheid zeker niet vanzelfsprekend is.

Peter de Kok / SBME

Stichting Bezoekerscentrum ontvangt maquette van het ontwerp

Foto: Stg.SBME

Op 8 juli heeft het dagelijks bestuur van onze Stichting de burgemeesters van de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht, de heren Petter, van den Belt en Adriaansen, op de hoogte gesteld van de voortgang van het project.
Daarbij was ook Luitenant-Generaal b.d. Emile van Duren (lid van het Comité van Aanbeveling) aanwezig.

De burgemeesters benadrukten de regionale bestuurlijke betrokkenheid bij het project. De erevelden, hoewel gelegen in de gemeente Bergen op Zoom, zijn de laatste rustplaats van de vele militairen, van zoveel verschillende nationaliteit, die gevallen zijn in de strijd voor de vrijheid van West Europa. Met name zijn de bevrijders die zijn gesneuveld in Zeeland en op de Brabantse Wal tijdens de Slag om de Schelde, op beide erevelden begraven. 

Aan het einde van de briefing schonken de burgemeesters een fraaie maquette van het te realiseren bezoekerscentrum aan onze stichting. 
De maquette is vervaardigd door Paul Versijp, op basis van de tekeningen van de bedenkers van het ontwerp, Grassodenridder Architecten en geeft iedereen een levendige impressie van het gebouw.

De penningmeester stelt zich voor

Mijn naam is John van de Perre.. Ik ben geboren in Venlo en ik ben momenteel 71 jaar oud en ik woon sinds 2018 weer terug  in Bergen op Zoom.
Omdat mijn vader militair was zijn we regelmatig verhuisd (elke 4 jaar ongeveer) en vanaf 1987 heb ik 32 jaar in Groningen gewoond.
 
Binnen de stichting heb ik de functie van penningmeester. Daarnaast zit ik ook in de sponsorcommissie.
De functie van penningmeester is een belangrijke, omdat ik niet graag zie en dus wil voorkomen dat er een financieel probleem nu of in de toekomst ontstaat.
Het is een hele klus om in deze onzekere tijden (corona, oorlog, prijsstijgingen) het budget gefinancierd te krijgen.
Gelukkig hebben we een aantal goede sponsoren en subsidieverstrekkers inmiddels achter ons plan staan.
 
Mijn bezoek aan Normandië, een aantal jaren geleden alweer, alwaar ik (grote) militaire begraafplaatsen, ook Duitse,  en enkele musea heb bezocht, heeft bij mij een onuitwisbare indruk achtergelaten.
Ook gedurende mijn tijd in Groningen werd er regelmatig veel aandacht besteed aan de bevrijding van Groningen, waar toen ook zwaar gevochten is.
Deze ervaringen, tezamen met het feit dat mijn vader voor vrijheid o.a. in de Korea-oorlog heeft meegevochten, hebben geleid tot mijn belangstelling voor de 2e W.O, maar zeker ook voor de 1e W.O.
Mijn vader heeft weliswaar de oorlog in Korea overleefd, maar heeft er wel een gigantisch trauma aan overgehouden tot aan zijn dood toe in 1994.
Dit heeft uiteraard een grote stempel gedrukt op ons gezinsleven.
Eén ding is zeker:  van oorlog is veelal de gewone burger altijd slachtoffer en de impact op zo’n persoon is enorm.
Alleen daarom al moet oorlog voorkomen worden.
 
Vanuit mijn financiële achtergrond heb ik als penningmeester bij een aantal verenigingen gefunctioneerd.
Zoals een aantal jaren bij een tennisvereniging in Groningen. Daarna 10 jaar bij de GSV Be Quick, een bekende voetbalvereniging in Groningen/Haren, welke inmiddels 135 jaar bestaat.
Ook ben ik penningmeester geweest bij een Budo-vereniging en heb ik bestuurlijke ervaring, als penningmeester en later als voorzitter van het VVV- pensioenfonds.
 
Mijn gevoel bij ons project om een Bezoekersinformatiecentrum te realiseren is er een, dat het centrum er MOET komen.
Gebruikelijk is dat het nooit gaat, zoals je denkt dat het moet gaan, maar dat is evident aan dit soort projecten.
Er moet veel gebeuren, procedureel met de provincie en met de gemeente, welke sowieso al veel tijd kost.
Maar zeker ook veel om het budget rond te krijgen.
Binnen ons bestuur ervaar ik nog steeds veel enthousiasme, hetgeen mij zeker vertrouwen geeft dat het bezoekerscentrum er komt.
 
Het huidige tijdsbeeld baart me wel veel zorgen. Veel oorlog en toenemend geweld overal in de wereld, terwijl iedereen steeds roept “dit nooit weer”, maar hoe maken “ze” het waar ?
Dit aspect zal zeker in het Bezoekerscentrum de nodige aandacht moeten krijgen, waarbij het van belang is om de jeugd hierbij goed te betrekken.
 
 

Een kijkje waard….

Sinds eind mei van dit jaar vormt de etalage van het pand ‘De Waag’ aan het Zuivelplein in Bergen op Zoom (voormalig pand van D-reizen), het decor van zaken die met de Bevrijding van Bergen op Zoom in oktober 1944 te maken hebben; waaronder de beide erevelden, faces to graves en van hetgeen wordt ondernomen om te komen tot een Bezoekerscentrum tussen de erevelden aan de Ruytershoveweg.

Met betrekking tot dat laatste is het van belang om te weten dat er nog naarstig naar aanvullende sponsoring wordt gezocht om dit te realiseren. Zie hiervoor elders op deze website.

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal is o.a. nauw betrokken bij de herdenkingen die op 4 mei en rond 27 oktober plaatsvinden. Nu vinden er ook al voorbereidingen plaats voor de herdenkingen van 80 jaar Bevrijding Brabantse Wal in 2024.

De heemkundekring uit Nispen gaf ons een herdenkingsbord in bruikleen, dat gemaakt is t.g.v. de herdenking van de gevallen Britse militairen bij de bevrijding van hun dorp in 1944. De omgekomen militairen die op dit bord staan vermeld, zijn alle begraven op het militaire ereveld in Bergen op Zoom. Het bord is recent opgeknapt en nu ook te zien in deze etalages.

De voorzitters van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal en van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden, resp. de heren Lex Lensink en Giel Janssen, waren aanwezig bij de ‘opening’.

foto’s: Stg. Bevrijding Brabantse Wal

Flinke opsteker met subsidie van provincie Noord-Brabant

Zie onderstaande tekst van ons persbericht d.d. 1 juli 2022

Bezoekerscentrum militaire erevelden is stapje dichterbij door subsidie van de Provincie Noord-Brabant


De Provincie Noord-Brabant heeft een subsidie van € 250.000 verleend aan de realisatie van het Bezoekerscentrum Militaire erevelden Bergen op Zoom.
Volgens de provincie past het project binnen de provinciale doelstelling, omdat de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom, samen met de Stichting Herdenking Brabantse Wal, samenwerkingspartner is van Brabant Remembers.

Gedeputeerde Stijn Smeulders van onder meer Erfgoed: “Het is de ambitie van de provincie dat over 50 jaar de geschiedenis van Brabant, zoals die van de Tweede Wereldoorlog, nog steeds kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Dat vinden we heel belangrijk, vooral als dat op een beleefbare manier gebeurt. Daarom ben ik blij en trots dat de Provincie Noord-Brabant een bijdrage kan leveren aan de realisatie van het bezoekerscentrum Militaire Erevelden in Bergen op Zoom, waar bezoekers de gezichten achter militairen te zien krijgen en de geschiedenis van de oorlog wordt verteld. Op die manier laten we onze provincie voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek zijn. Om te wonen, werken en te recreëren.”

Realisatie Bezoekerscentrum
Het Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom komt tussen twee erevelden te liggen: de Britse en Canadese Oorlogsbegraafplaats. Hier liggen in totaal ruim 2400 geallieerde soldaten die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog en met name tijdens de Slag om de Schelde. Dit was de grootste militaire operatie op Nederlands grondgebied, die in de nabije omgeving heeft plaatsgevonden.

Hun graven zijn tastbare restanten die de herinnering aan de soldaten en hun strijd voor onze vrijheid levend houden. Het Bezoekerscentrum wil deze graven voorzien van een context: historisch, persoonlijk en actueel. Het bezoekerscentrum moet een plek worden waar de gevallenen die hier begraven liggen in een gepaste omgeving kunnen worden herdacht. Naast een gedenkplaats wordt het ook een plek, waar de bezoeker op een laagdrempelige en aansprekende manier meer te weten komt over de begraafplaatsen zelf, over de Slag om de Schelde en over de persoonlijke achtergrond van de soldaten.

Voorzitter Giel Janssen: “De subsidie van de provincie brengt de realisatie van het bezoekerscentrum een belangrijke stap dichterbij. Daar ben ik erg verheugd over want zeker in deze onzekere tijden, zoals bijvoorbeeld met de oorlog in Oekraïne, is het belangrijk om te kunnen herdenken en daarmee de link naar het heden te leggen. Het is in deze tijd een uitdaging om de financiële middelen hiervoor bij elkaar te krijgen, daarom is deze subsidie erg belangrijk voor ons. Ook wij hebben te maken met prijsverhogingen van bijvoorbeeld materialen.”

Voortgang bezoekerscentrum
Voor de realisatie van het bezoekerscentrum is een bedrag van bijna € 1,6 miljoen nodig. Daarvan is momenteel al (inclusief de subsidie van de provincie) 72% gedekt. Voor het resterende bedrag zijn we nog op zoek naar sponsors of giften.