Persbericht: nieuw plan voor bezoekerscentrum erevelden Bergen op Zoom

Er ligt een nieuw plan voor het nog te realiseren bezoekerscentrum bij de Canadese en Britse erevelden in Bergen op Zoom. Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden gaat hiervoor de samenwerking aan met Grassodenridder Architecten. Die keuze heeft de stichting deze week gemaakt.

Sinds de oprichting van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden zijn er enkele ambitieuze plannen voorbij gekomen. Helaas bleken deze plannen om verschillende redenen steeds onhaalbaar. En dus werd er begin van dit jaar opnieuw gekeken naar andere mogelijke opties. Er volgde een architectenselectie: diverse architecten werden uitgedaagd een ontwerp te maken voor een passend bezoekerscentrum bij de Bergse erevelden, met de voorwaarden die op dit terrein gelden. Uit de deelnemende architecten werd door de stichting unaniem gekozen voor het ontwerp van Grassodenridder Architecten uit Bergen op Zoom.

Giel Janssen, voorzitter van Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden licht toe: “Het voorgestelde schetsontwerp van het bezoekerscentrum past qua vorm en uitstraling heel mooi tussen beide erevelden. Daarbij is goed rekening gehouden met de open ruimte voor het gebouw tussen de statige beuken dat weer ontstaat als het huidige dilemmadoolhof eenmaal is verdwenen. De ruimtes binnenin het gebouw zijn, in samenspraak met een daarin gespecialiseerd bedrijf, naar ons idee goed in te vullen met verschillende herinneringen aan de Slag om de Schelde en de thema’s vrede, veiligheid, vrijheid en democratie.”

Ferry den Ridder van het winnende architectenduo Grassodenridder is blij verrast. “Stefan en ik werken nu zo’n tien jaar samen vanuit Bergen op Zoom en doen veel projecten in heel Nederland. Maar juist dan is het te gek om zo’n bijzonder project in je eigen stad te mogen doen. Ons werd gevraagd een ontwerp te maken waarbij de sereniteit van de plek niet in het beding mocht komen. Enerzijds wil je een statement maken, anderzijds moet het juist subtiel blijven. Daar hebben we lang en goed over nagedacht.”

Voor de bouw van het bezoekerscentrum is de stichting voor een groot deel afhankelijk van subsidies. Op dit moment zijn er hiervoor verschillende gesprekken gaande, onder andere met Het Mondriaan Fonds. Janssen: “Hoewel we er financieel nog niet zijn, vertrouwen we erop dat we voldoende gelden bij elkaar zullen brengen voor de realisatie van het bezoekerscentrum. Hier gaan we de komende tijd hard ons best voor doen op verschillende manieren. We hopen dat eenieder het belang van een dergelijk bezoekerscentrum bij deze erevelden inziet.”