Het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden Bergen op Zoom is blij met het besluit van de gemeenteraad van Bergen op Zoom het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders tot het verlenen van een garantie subsidie voor het groot onderhoud van het bezoekerscentrum tussen de beide erevelden aan de Ruytershoveweg goed te keuren.
Dit besluit werd tijdens de raadsvergadering van 24 september met een grote meerderheid genomen.

Steun werkt verder door
De bestuurlijke steun van de gemeente Bergen op Zoom is van groot belang bij het verwerven van sponsorgelden. Door deze steun kunnen we immers garanderen dat de investeringen die van de sponsors worden gevraagd niet verloren zullen gaan door gebrekkig onderhoud. Ook kunnen we zo garanderen dat het bezoekerscentrum op deze zo bijzondere locatie nog vele jaren een waardige plek zal zijn om familieleden, veteranen en belangstellenden te ontvangen en enige faciliteiten te verlenen.
Met deze bestuurlijke steun zullen we de subsidieverzoeken aan enkele grote fondsen (het VFonds en het Mondriaan Fonds) extra kracht kunnen geven.

Belang voor educatie
In het bezoekerscentrum zullen faciliteiten zijn om aan groepen van belangstellenden en leerlingen uit basis- en voortgezet onderwijs ondersteuning te geven bij het vergroten en verdiepen van begrip voor vraagstukken van vrede en veiligheid, de consequenties van gewapend conflict en de dilemma’s waarvoor betrokkenen, burger en militair zich geplaatst zien.

Ons bestuur is daarom erg blij met deze brede bestuurlijke steun en zal, in overleg met de gemeente, de onderhoudsgelden zorgvuldig besteden.

Foto: Stg. Bevrijding Brabantse Wal