Het valt niet mee in deze tijden van beperkingen het project waarmee wij ons hebben belast met voortvarendheid voort te zetten maar ondanks dat zet het bestuur zich steeds in voor een verwezenlijking van de doelstellingen van onze stichting.
De financiering van ons project vergt nog steeds de volle aandacht daartoe heeft de penningmeester contact gezocht met mogelijke sponsors waaronder de VSB, het Prins Bernard Cultuur Fonds en Zabawas. Onze website wordt vernieuwd en publicatie daarvan wordt vanzelf zichtbaar.

Studenten denken mee
Een aantal studenten van de Haagse Hogeschool is gevraagd een advies uit te brengen over de mogelijkheden van  het verstrekken van eenvoudige warme en koude dranken aan bezoekers en groepen van het bezoekerscentrum alsmede de opbouw van een vrijwilligersorganisatie bestaande uit gidsen, gastdames en gastheren en technische ondersteuning.

Overleg met partijen
Er is voortdurend overleg met de gemeente over compensatie van natuurlijk groen dat noodzakelijk is nu ons bezoekerscentrum zal worden gerealiseerd op een perceel waarop nu beplanting aanwezig is. Tevens is er intensief en constructief contact met de natuur organisaties over het verkleinen van de impact van ons gebouw op de omringende natuur.

Uit bovenstaande moge blijken dat de stichting, ondanks de beperkingen die helaas op dit moment bestaan, toch volop bezig is om de bouw van een bezoekerscentrum bij de militaire erevelden te realiseren.