Afscheid bestuursleden

Enige tijd geleden waren er wijzigingen in het bestuur van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Begraafplaatsen Brabantse Wal.
Peter Markus, voormalig secretaris, trok zich uit het bestuur terug omdat hij veel in het buitenland verblijft en daardoor niet altijd beschikbaar is om die functie goed te blijven vervullen.
Nico Hooijschuur trok zich terug als voorzitter van de commissie ‘Inhoud’ omdat hij zich daar niet meer voor de volle 100% voor kon inzetten. Annette van de Meene trekt zich terug als lid van het bestuur, omdat ze haar functie als directeur van de Stichting Crematoria Zoom- en Zegestede per 1 maart j.l. overdroeg aan Marije Veldheer. Met de hiermee vrijgekomen tijd gaat ze haar leven anders inrichten. Ze blijft wel beschikbaar voor advies e.d. ten aanzien van onze Stichting.
Aan het eind van de vergadering van 14 april 2023 sprak voorzitter Giel Janssen zijn dank uit voor hun inzet en bewezen activiteiten voor het Bezoekerscentrum. Hen werd daarbij een bloemetje overhandigd.

Peter Markus en Annette van de Meene
Nico Hooijschuur
0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *