Een kijkje waard….

Sinds eind mei van dit jaar vormt de etalage van het pand ‘De Waag’ aan het Zuivelplein in Bergen op Zoom (voormalig pand van D-reizen), het decor van zaken die met de Bevrijding van Bergen op Zoom in oktober 1944 te maken hebben; waaronder de beide erevelden, faces to graves en van hetgeen wordt ondernomen om te komen tot een Bezoekerscentrum tussen de erevelden aan de Ruytershoveweg.

Met betrekking tot dat laatste is het van belang om te weten dat er nog naarstig naar aanvullende sponsoring wordt gezocht om dit te realiseren. Zie hiervoor elders op deze website.

De Stichting Bevrijding Brabantse Wal is o.a. nauw betrokken bij de herdenkingen die op 4 mei en rond 27 oktober plaatsvinden. Nu vinden er ook al voorbereidingen plaats voor de herdenkingen van 80 jaar Bevrijding Brabantse Wal in 2024.

De heemkundekring uit Nispen gaf ons een herdenkingsbord in bruikleen, dat gemaakt is t.g.v. de herdenking van de gevallen Britse militairen bij de bevrijding van hun dorp in 1944. De omgekomen militairen die op dit bord staan vermeld, zijn alle begraven op het militaire ereveld in Bergen op Zoom. Het bord is recent opgeknapt en nu ook te zien in deze etalages.

De voorzitters van de Stichting Bevrijding Brabantse Wal en van de Stichting Bezoekerscentrum Militaire Erevelden, resp. de heren Lex Lensink en Giel Janssen, waren aanwezig bij de ‘opening’.

foto’s: Stg. Bevrijding Brabantse Wal